Categorie: Studie

 • Geslaagd!

  Ik ben geslaagd! Alweer meer dan een week, maar gewoon geen tijd gehad om erover te schrijven. Op 19 juni hield ik mijn eindpresentatie en na een vrij lange ondervraging/discussie kreeg ik het eindoordeel: Geslaagd!


  Een tag-wolk van mijn afstudeerverslag

  Ik ben eens met Wordle aan de slag gegaan om een leuk plaatje te maken van mijn afstudeerverslag.

  Intussen werk ik nu bijna een maand bij ISAAC en het bevalt me wel! De collega’s zijn leuk en de projecten uitdagend. Er is alleen meteen wel weer een hoop nieuws te leren… Ach ja, zo is het nou eenmaal. ISAAC wil dat ik mijn SCJP haal, dus zit ik weer lekker te studeren, en eigenlijk bevalt dat ook wel.

  Lees verder
 • De Laatste Loodjes

  Nog een paar weken, dan is het gebeurd met de studententijd! Het werk aan CoffeeDregs is af, het is in mijn ogen (en gelukkig ook in de ogen van m’n begeleiders) een leuke tool geworden. Ik heb twee experimenten met studenten gehouden en beiden waren erover te spreken, om verschillende redenen zelfs! Om te kunnen testen of CoffeeDregs een beetje iets is had ik wat programmeeropdrachten gegeven, waarbij ze enerzijds van een bestaand programma moesten voorspellen en verklaren wat het deed en anderzijds een niet-werkend programma moesten aanpassen.

  Nu ben ik aan het schrijven aan m’n verslag. Hopelijk is het eind van de week zo ver gevorderd dat we kunnen spreken van een eerste conceptversie. Dat betekent namelijk dat ik waarschijnlijk nog in april mijn presentatie kan gaan houden en dus nog een maandje vakantie heb voordat ik bij ISAAC(Internet Strategy and Automation Company) ga beginnen.

  Jawel! Ik heb vanaf 1 juni een baan bij een snel groeiend web- en softwarebureau in Eindhoven, schuin tegenover het Parktheater, met klanten als Megapool, Modern Electronics en IKEA Family. Ik ben erg benieuwd!

  Het is grappig, want onze wasmachine gaan we nu waarschijnlijk bestellen door gebruik te maken van code die door mijn toekomstige collega’s is geschreven.

  Lees verder
 • CoffeeDregs in Supremum

  De redactie van de Supremum, het periodiek van de studievereniging GEWIS, vroeg of ik een stukje wilde schrijven over m’n afstuderen voor het derde nummer van het jaar. Nou, dat wilde ik wel. De deadline kwam en de deadline ging en ik was een paar dagen te laat, maar… Het stukje kwam er wel!

  Ik weet zeker dat een paar van jullie na het lezen van dit stukje hadden gewild dat ik een paar jaar eerder was begonnen met afstuderen. Het onderwerp van mijn afstuderen is namelijk het uitbreiden en verbeteren van CoffeeDregs, een tool die het begrijpen van object-georiënteerd programmeren in Java voor beginnende programmeurs moet vereenvoudigen. Kort gezegd biedt CoffeeDregs je een (beperkt en daardoor aangenaam) kijkje in de virtuele machine van Java.

  Laat ik mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Christian Luijten en loop alweer een paar jaartjes teveel rond op onze universiteit. Vorig jaar augustus ben ik begonnen met afstuderen bij dr. Kees Huizing en dr. Ruurd Kuiper die een deel van het programmeeronderwijs aan de TU/e en op een aantal VWO-scholen in Eindhoven verzorgen. Ze hebben hiervoor hun eigen lesmateriaal ontwikkeld, waarin ze een visueel model voor de uitvoering van (Java)programma’s gebruiken. De oorsprong van dit model ligt al in de jaren zeventig, toen een soortgelijke methode werd voorsteld voor processen die een blokstructuur vertonen (verreweg de meeste moderne “general purpose” programmeertalen voldoen hieraan). In het model wordt uitgegaan van een set distincte objectruimten in de tijd en de overgangen hiertussen. Je zou het dus als een soort transititesysteem kunnen zien.

  Een screenshot van CoffeeDregs geïntegreerd in NetBeans
  CoffeeDregs geïntegreerd in NetBeans

  Als je een Javaprogramma start, zal Java als eerste op zoek gaan naar de static void main(String[] args) methode in de klasse die je hebt opgegeven. Van hieruit kan je als programmeur zorgen dat de rest van het programma wordt geladen. Wat we in CoffeeDregs doen is alles wat vanuit deze eerste klasse ontspruit in beeld brengen, in de meeste gevallen zijn dat instantiaties van klassen. Zowel klassen als instantiaties worden weergegeven als een doosje met een titel en een inhoud. Die inhoud zijn bijvoorbeeld de klasse- of instantiatievariabelen en de actieve methoden die zelf ook weer als doosjes worden weergegeven. Wordt een methode meerdere malen aangeroepen, dan zul je deze ook meerdere keren terugvinden.

  Wanneer een variabele een referentie bevat naar een instantiatie, wordt een pijl getekend van die variabele naar instantiatie. Zodoende bouw je een graaf van object-referenties op. Naarmate de kennis en oefening van de programmeur vordert, worden zijn/haar programma’s groter en complexer. Als er veel objecten in het spel komen, heeft de visualizatie dan ook de neiging om nogal onoverzichtelijk te worden. Het is daarom belangrijk te filteren welke objecten wel en welke niet van belang zijn voor de programmeur.

  Objecten waarin geen functionaliteit zit, maar alleen data, blijven bijvoorbeeld standaard als dichtgeklapt klein doosje zichtbaar op het scherm. Referenties van buitenaf zijn zichtbaar, maar waar de referenties van het dataobject heen gaan wordt verborgen, net als alles wat er verder nog achter hangt. Denk hierbij aan de structuur van een linked list, of een of andere geavanceerde boomstructuur. Het blijft wél altijd mogelijk de doosjes open te klappen en te volgen waar de referenties heen lopen. Als in een object een methode wordt aangeroepen, wordt het bijbehorende doosje opengeklapt om de effecten goed te kunnen bestuderen. De uitgaande referenties worden dan getoond en de “buurobjecten” worden zichtbaar gemaakt.

  Op een gegeven moment in de executie van het programma zullen er meerdere methoden actief zijn; het is immers vrij normaal dat de ene methode een andere aanroept, die weer een andere aanroept enzovoort. Zonder visuele hulp is het dan lastig de vraag te beantwoorden welke methode welke andere methode heeft aangeroepen en waar de huidige plek van executie is (waar komen we vandaan? waar gaan we naartoe? het kan er filosofisch aan toe gaan!). De methoden worden in CoffeeDregs verbonden met een pijl die letterlijk als een rode draad door het programma gaat. Heeft je programma meerdere threads, dan krijg je ook meerdere losse draden te zien.

  Het ontwerp- en implementatiedeel van mijn afstuderen is nu grotendeels afgerond en ik ga me nu richten op een kleinschalig onderzoek naar de inzetbaarheid van de huidige staat van CoffeeDregs in het programmeeronderwijs van volgend jaar. Hiervoor heb ik een aantal experimenten voorbereid om op verse studenten los te laten. Je kan hierbij denken aan het gedrag van een programma te laten verklaren terwijl het uitgevoerd wordt of een kleine aanpassing maken zodat het programma doet wat je wil dat het doet. Dat alles uiteraard met hulp van CoffeeDregs.

  Wil je je eigen Java-programma’s eens aan de visuele test onderwerpen? Op https://svn.win.tue.nl/trac/CoffeeDregs/ vind je de website van het project en een link naar de source code. Er is ook een plugin voor NetBeans beschikbaar. Over niet al te lange tijd zullen ook binaire versies van CoffeeDregs op de site komen te staan.

  Lees verder
 • Koffiedik kijken met CoffeeDregs

  In augustus had ik hier al geschreven dat ik koffiedik zou gaan kijken. Nu, vijf maanden later is het werk aan CoffeeDregs grotendeels klaar. Ik ben nu nog een beetje aan het schaven om de laatste probleempjes eruit te werken, maar het grote werk is af.

  Een screenshot van CoffeeDregs in actie
  Een screenshot van CoffeeDregs in actie

  De gebruiker kan nu een Java-broncode inladen en deze met behulp van de tool uitvoeren. Je ziet dan de objecten gecreeerd en verwijderd worden, referenties gelegd, methoden aangeroepen worden, hoe waardes in variabelen veranderen. We (m’n begeleiders en ik) hopen over een paar weken een aantal studenten met de tool te laten spelen en kijken hoe ze ermee omgaan, om te zien of het bruikbaar zou zijn om vanaf september in het programmeer-onderwijs in te gaan zetten.

  Helaas maak ik die lancering natuurlijk niet meer mee, maar interessant gaat het zeker worden; ik heb dan toch een klein beetje een stempel weten te drukken op het onderwijs van de TU/e!

  De komende twee maanden ga ik m’n verslag schrijven en de experimenten uitvoeren en dan ben ik hopelijk afgestudeerd!

  Lees verder
 • Alle vakken af, ik ga koffiedik kijken!

  Nou, het is dan toch eindelijk gebeurd, het allerlaatste vak is gehaald (van de vier studenten die het tentamen hebben gedaan, ben ik trouwens de enige die het gehaald heeft)! Tussen mij en m’n papiertje staat nu alleen nog maar een afstudeerproject.

  Ik zal proberen uit te leggen wat ik ga doen.

  De faculteit Wiskunde en Informatica verzorgt onder andere de programmeer-cursussen voor de andere faculteiten van de TU en voor een paar VWO scholen in Eindhoven (bij het schoolvak informatica dus). Deze cursussen zijn een introductie in de programmeertaal Java, een taal die in het onderzoek en bedrijfsleven tegenwoordig veel gebruikt wordt.

  Een van de concepten die Java rijk is, is objectoriëntatie. Omdat veel beginnende studenten bij een programma denken aan een rechtlijnige uitvoer van instructies levert dit problemen op bij Java, omdat in een objectgeoriënteerd programma veel meer op en neer wordt gesprongen in verschillende delen van de code. De beginnende programmeur verliest dan al snel het overzicht over z’n programma en kan daardoor fouten maken.

  Het project waaraan ik ga werken heet CoffeeDregs (koffiedrab) en gaat de uitvoering van objectgeoriënteerde programma’s visualizeren. Objecten, methoden, variabelen, ze krijgen allemaal een visuele representatie in de tool.

  Wat er nu is, is een proof-of-concept, een bewijs dat wat ze willen ook mogelijk zou zijn in een echt product. Een programma kan gestart worden in de tool en dan stapje voor stapje gevolgd worden bij de uitvoering. Grafisch klopt er echter nog niet veel van en dat moet ik dus nu gaan oplossen.

  Het idee is niet helemaal nieuw en er zijn dan ook al verschillende tools die de uitvoering van programma’s visualiseren (JEliot heeft een filmpje op de site staan en lijkt wel een beetje op wat wij zouden willen), maar natuurlijk gaan wij het helemaal anders en beter doen :P

  Het project spreekt mij aan omdat er een echte gebruiker is en je niet in het wilde weg aan het onderzoeken bent. Ik hoop ook dat de studenten er straks iets aan gaan hebben.

  Lees verder
 • Afstuderen rebooted

  De kogel is door de kerk, ik ben gestopt met m’n huidige (of dan nu dus vorige) afstudeerproject. Het liep al een tijdje behoorlijk stroef en ik merkte weinig voortgang en toen ik gisteren tijdens de bespreking weer eens op de feiten werd gedrukt heb ik ‘s avonds zelf de knoop doorgehakt om vandaag het project een halt toe te roepen. Een klein zelf-interview om het toe te lichten.

  Wacht even, je bent gestopt, maar wat zou je doen dan?

  Ja, ik bedenk me dat ik dat nooit hier heb uitgelegd en misschien was dat ook al wel een teken aan de wand dat er iets niet in de haak zat. De opdracht was om op een landkaart te maken, waar voor elk land bijvoorbeeld hun autoproductie en autoexport werd gevisualizeerd.

  Dit zou een gecombineerd project worden tussen de vakgroepen Visualisatie en Algoritmiek. Het eerste van hopelijk velen, maar ik was duidelijk niet de geschikte kandidaat om de eerste te zijn. Ik kon niet goed de balans vinden tussen de twee vakgebieden en om het nog erger te maken wilde ik meer naar visualisatie terwijl m’n begeleider meer naar algoritmiek had gewild.

  Aha, dus jij en je begeleider konden niet goed opschieten?

  Jawel, de samenwerking was prima, niets op aan te merken. Alleen was ze niet degene die ik nodig had voor een afstudeerproject. Anderen kunnen het vast prima, ik niet.

  Toen je hebt besloten er een punt achter te zetten, wat gebeurde er vervolgens?

  Ik heb dinsdagavond tijdens en na de voetbalwedstrijd lang nagedacht over hoe het verder moest met mijn project en geconcludeerd dat er drie opties waren:

  • Doorgaan alsof er niets aan de hand is
  • Doorgaan met de verandering dat ik me alleen nog op visualizatie ga storten
  • Stoppen en een compleet nieuw project aanpakken

  De eerste, lijkt me duidelijk, is niet echt aan de orde. De tweede zou mogelijk zijn als er dan nog iets van over blijft. De derde is erg prettig, omdat je met een schone lei begint.

  De volgende morgen ben ik langs m’n begeleider van VIS gegaan om het probleem voor te leggen en hij beaamde het. Voor hem zouden optie 2 en 3 beide acceptabel zijn. Daarna naar de studieadviseur die mij hulpvaardig vertelde dat iedereen die hiermee zit en toch doorgaat uiteindelijk nu nog steeds bezig is. Uiteindelijk naar m’n begeleider van ALGO gegaan en het voorgelegd, ze probeert me nog een beetje binnen te houden maar begrijpt ook dat ik mijn keuze heb gemaakt en beaamt ook dan dat het eigenlijk niet goed liep.

  Dus, nu ben ik op zoek naar een nieuw project. Mijn begeleider van visualizatie heeft het binnen de groep besproken en heeft een aantal ideeën die wellicht interessant kunnen zijn. Hopelijk dit keer dus wel. Het liefste zou ik maandag meteen beginnen, dan laat ik me niet weer afleiden.

  Dit levert je nog eens vertraging op, wat is de schade?

  Afgegaan op dat ik eigenlijk in oktober zou gaan afstuderen als mijn oude project vanaf nu perfect zou gaan lopen zijn dat zo’n 4 à 5 maanden, maar ik denk dat we er best vanuit kunnen gaan dat het eerder zal neerkomen op een of twee maanden. Natuurlijk er vanuit gaand dat het nieuwe project wel goed gaat en dat doe ik vanzelfsprekend.

  Ben je nou niet onderhand uitgestudeerd? Ik bedoel, hoeveelstejaars ben je nou eigenlijk?

  Momenteel 8e, dat wordt dus 9e als ik klaar ben. Ja, ik had het ook graag anders gezien. Deels is het te wijten aan een verkeerde keuze (elektrotechniek, verantwoordelijk voor 1 jaar) en gewoon lastige vakken (de gemiddelde studietijd bedraagt 6 tot 6,5 jaar) plus wat opgelopen luiheid na m’n stage in IJsland (tel er nog een half jaar bij op) en een jaar bestuur van Isis.

  Dus? Wat ga je nu doen?

  Morgen ga ik in gesprek voor een nieuwe opdracht, die ga ik ditmaal heel kritisch bekijken en doorlichten voordat ik hem accepteer. Zodra ik nieuws heb zal ik het melden.

  Ten slotte, als jullie meer willen weten, kunnen jullie het mij natuurlijk gewoon vragen stellen en ik zal proberen deze te beantwoorden.

  Lees verder
 • Eén jaar...

  Eén jaar geleden stond ik op Schiphol, met al gauw een heerlijke verkoudheid onder de leden.

  Eén jaar later moet ik nog steeds af en toe papierwerk naar de TU brengen waar ze nu achter komen dat ze het toch nodig hebben. Ik vraag me af wat ze zouden hebben gedaan als ik inmiddels was afgestudeerd.

  Eén jaar later ben ik dan ook eindelijk begonnen met afstuderen en heb ik officieus m’n bachelor binnen. Nog maar een half jaartje te gaan! En dan? Tsja…

  Lees verder
 • Finally! Hypermedia Structures and Systems is Finished

  Yes! Finally I got around it and actually finished the work I started more than two years ago (uh, correction, almost two and a half years ago)!

  The course is taught online, with a hyperdocument as course material. You first read your way through the hundred-something pages and a few small quizzes.

  In the end you get the HTML’ized version of a (online) paper written in 1993 by Vijay Balasubramanian titled “State of the Art Review on Hypermedia Issues And Applications” and the assignment to convert it into a hypertext document.

  In 1994 it was converted to HTML by Denys Duchier and now in 2007, for the I don’t know how many’th time it is converted into an actual hypertext document. So here’s my take at it.

  Jæ, so I’m now only one course short of my Bachelor degree, which is that other course I “started” two years ago; History of Computing. I also am only one course and a Master project short of my Master degree, so it’s actually looking like it’s coming to an end now! More about the Master project in a few weeks.

  Lees verder
 • Visualization finished - Vökvar 1.0.0 released!

  Finally, after two years, I got my grade for the Visualization course today. Not that great, merely a seven, but well, it’s done.

  I decided that Fluids is a boring name, because it is just an English word. So I renamed it Vökvar, which also is just a word, but at least it’s an Icelandic one — intrinsically cooler however — meaning exactly the same.

  • [Vökvar 1.0.0 intel]/files/fluids/Vokvar-i386-1.0.0.dmg) (dmg)
  • [Vökvar 1.0.0 powerpc]/files/fluids/Vokvar-powerpc-1.0.0.dmg) (dmg)
  • [Vökvar 1.0.0 source code]/files/fluids/vokvar-1.0.0.tgz) (tarball)
  • [Report]/files/papers/visualization%20-%20fluids.pdf) (pdf)

  Update: I forgot that the usage is not at all trivial :)

  So, here are some keystrokes that do stuff (they’re also mentioned in the report):

  • 1: Switches the “smoke” on and off
  • 2: Switches the speed vectors on and off
  • 3: Switches the streamlines on and off
  • 4: Switches the isolines on and off
  • p: Switches between palette (rainbow, rainbow with 5 discrete colours, grayscales)
  • o: Switches between isolines method (by value, by number, by point)
  • a: Temporarily freeze simulation and animation
  • f: Switches to and from fullscreen view
  • t/T: Changes timestep
  • s/S: Changes scale of vectors and streamlines
  • v/V: Changes viscosity
  • i/I: Changes number of isolines
  • q: Quits Vökvar
  Lees verder
 • Fluids 0.1.0 Equinox

  Well, so much for the practical part of the assignment, this is the version I’ll probably deliver end of this week. Added since the last pre-release are three types of isolines: Based on fixed levels, based on a fixed number of lines, based on fixed points in space. Also, it can do fullscreen, yay!

  So, I hereby release version 0.1 of Fluids and name it Equinox, since that’s exactly what is going to happen tomorrow at 0:07 UTC. The days are becoming longer and longer, and starting tomorrow, they’ll be longer in Iceland than they are here again. Spring’s here!

  • [Fluids 0.1 intel]/files/fluids/Fluids-i386-0.1.0.dmg)
  • [Fluids 0.1 powerpc]/files/fluids/Fluids-powerpc-0.1.0.dmg)
  • [Fluids source code]/files/fluids/fluids-0.1.0.tgz)
  Lees verder
 • Fluids, now with isolines!

  And we’re already two weeks later! Today I hacked together isolines in Fluids, based on a paper published in Byte magazine in July 1987.

  So, there it is, for Mac OS X in PowerPC and Intel glory:

  • [Fluids 0.0.2 Intel version]/files/fluids/Fluids-i386-0.0.2.dmg)
  • [Fluids 0.0.2 PowerPC version]/files/fluids/Fluids-powerpc-0.0.2.dmg)

  And, another anouncement, over at nogates.nl I set up a Trac page for the Fluids project. There you can get the source and some more information.

  Lees verder
 • Fluids: My First OS X Application release

  Hooray! I actually managed today to get my [visualization]/studie/2006/03/04/visualization-1.html) compiled and running under Mac OS X. It wasn’t that hard after all, just finding the right libraries to include.

  GLUT… X11 or Aqua?

  glut.h exists in fink as well as in OS X, the former binds to X11, while the latter does the OpenGL directly in Aqua. When I found out about this, it was easy. I now only need Fink for the fast fourier transform library.

  NEXTSTEP Application Bundles

  Then the next challenge came, creating a real application bundle… Again not very hard, it’s just putting files in the right location and relinking the libraries.

  So, now there is one little thing left, Universal Binaryness. But I can live with this result. It needs a pretty icon by the way.

  • [Fluids 0.0.1 powerpc]/files/fluids/Fluids-powerpc-0.0.1.dmg)
  • [Fluids 0.0.1 intel]/files/fluids/Fluids-i386-0.0.1.dmg)

  I fixed some last bits in the streamlines and found a bug that was festering along all the time without really getting noticed. The source is included in the bundle, by the way.

  Last stage, implementing isolines. Then I’ll write a report about it all and then hopefully [after more than a year]/studie/2005/12/29/trimester-4.2.html) I can finish the Visualization course.

  Lees verder
 • Trimester 4.3

  A new trimester, new plans… With some quite familiar courses ;-)

  And… there they are once again:

  I need to pass Semantiek and one of the two courses Neurale Netwerken or Inleiding Formele Methoden and finish History of Computing and Hypermedia for my Bachelor “degree” (papiertje). I’ll focus on those first and of the Master courses I will do Geometric Algorithms seriously and I’ll probably drop the other courses for now.

  Lees verder
 • Visualization

  Ooooh, my first visualization application!

  For the course Visualization I write a fluids flow visualization. Based on some sample code and a simulation, this little beast already miaows a bit. We had smoke and hedgehogs, two fairly standard techniques in visualization. It shows you the density and direction of the flow of a fluid (or gas if you like) when you inject some fluid in it (using your mouse in this simulation).

  By the way, the whole thing is animated of course.


  The two standard visualizations

  Now I added streamlines, another technique. Currently it uses Euler’s numerical integration, which is fairly inaccurate for this application. I think I’ll have to change it before I hand it in.


  The newly added visualization

  There is this little problem with streamlines; you don’t know in advance where they will end up. Thus you’ll never know whether you cover an area well enough to be able to say something about it. Maybe there are some clever algorithms that can, but we should probably look into something else.


  Combining all three techniques is pretty, but completely useless!

  Coming up: Isolines. You know, the things you see on the weather map indicating areas with the same air pressure, well here it will be matter density, but the idea remains the same of course. They are much easier to evenly distribute them over the whole image, but are a bit harder to construct.

  Update: People wanted to play with it already, so I made a fluids-0.0.0 release.

  Lees verder
 • Trimester 4.2

  Bit late maybe (we’re already in week 4), but here’s the list of courses of this trimester.

  Well, then there still are those three assignment courses…

  Lees verder
 • An internship in Iceland?

  My day couldn’t be better when I received this E-mail:

  Komdu sæll Christian Hvernig gengur þér að læra íslensku? Það er gaman að þú viljir læra íslensku og viljir koma að læra á Háskólanum í Reykjavík.

  I will now switch to English to prevent misunderstanding. We have just set up an Erasmus/Socrates exchange agreement with Eindhoven University of Technology so you could come as part of that agreement. We do offer an MSc. programme in Computer Science and it would be great if you could join in and use your period of academic intership to do some research work here. Would that be an option?

  Kærar kveðjur frá Reykjavík,

  Wheeee, an opening. Now I just have to find out what to do here in Eindhoven. Oh yeah, and wait for about a year.

  Lees verder
 • Trimester 4.1

  My first second week of classes is over, and I dropped already two three courses, leaving 6 5 courses with classes and three more independent assignments.

  Furthermore, these three assignments are still open.

  I clearly will have my hands full on this, plus that I will be working as a student assistent at the Systemenlab of SAN.

  Lees verder
 • Holidays

  Exams are done (bad grades probably though), the Software Engineering Project is finished and I’m almost done with my work for the Spacelabs Visionair project: Time for the summer holidays!

  Well, holidays is a big word, I’ll have to do some work for university. I’ll do the distant learning course Hypermedia and will be finding a subject for the History of Computing essay. Oh, and there is a assignment for Linux we have yet to finish. Further, there are the courses of Semantics and Functional Programming for which I do exams in the end of August.

  So I guess I have plenty to do, plus I’ll try to become more active in LEDR and Miriapodo.

  Lees verder
 • Software Engineering Project started

  It has been a while since I wrote something here…

  The new trimester started last week on Monday (28 November). Together with the trimester also the Software Engineering Project (SEP) started, which is a two-trimester project teaching the process of managing and executing a larger software project.

  We got a three hour lecture in which every project could present themselves in order to let us give our preference. Our group of eight students chose a project for Océ as our first choice. Since it is tradition for SEP that you don’t get the first choice, that was not really our first choice. We’d rather program Sony Aibo robots or create a user interface for a scientific grid computing application.

  A few days later we received our assignment, we were appointed for the grid computing user interface. However, since we apparantly were the only group to have that assignment in our top 3, it was considered by senior management that the presentation gave a wrong idea of the assignment (very strange). We would receive a new assignment, which one was unclear until this Monday.

  So, Monday we received our actual assignment for the next half year. We’re going to create a model railroad control and surveillance system. For what I’ve read so far, it seems like an interesting challenge.

  Now, the time of sitting back and relaxing is getting at an end, since SEP is notorious to be taking up every last bit of spare time… I hope everything goes well and we’re going to have good cooperation within the group and with our project manager, our customer and especially senior management (they’ll be grading us June 2005).

  Lees verder