Een paar weken geleden heb ik me ingeschreven bij Woonbedrijf het moederbedrijf van Vestide de Eindhovense studentenhuisvester. Het leuke is dat je bij Woonbedrijf je woontijd bij Vestide mag meenemen als wachttijd, dus ik sta nu al direct op ruim vierenhalf jaar.

Om alvast een idee te krijgen wat mijn kansen op de woningmarkt zijn over een paar maanden als ik afgestudeerd ben en m’n kamer moet verlaten heb ik eens gereageerd op een drietal leuke appartementjes.

Plattegrond Urkhovenseweg 40

Bij het eerste stond ik op plaats 318 van de 329 inschrijvers, dus dat gaf niet echt goede hoop. Bij het tweede en derde (allebei in hetzelfde complex) kwam ik gewoon patsboem in één keer in de top 10 terecht! Maar dát was niet de bedoeling! Nu moet ik gewoon serieus gaan nadenken of het misschien niet al een idee is om nu al te verhuizen.

Misschien dat ik dus binnenkort op de Urkhovenseweg terecht ga komen.

Update: Blijkbaar heeft Woonbedrijf heel braindead gekozen voor URLs die niet permanent zijn :( dus kom je met de ‘eerste’, ‘tweede’ en ‘derde’ link uit op dezelfde zoekpagina (ja, je kan alleen op straat zoeken en het huisnummer mag er niet bij want dan vind je niks).

  • Eerste: Lortzingpad 28 (plattegrond)
  • Tweede: Urkhovenseweg 40 (plattegrond zie plaatje hierboven)
  • Derde: Urkhovenseweg 70 (zelfde als nummer 40)