De website Hemelrijken Gemist bestaat al wat langer, maar ik had het hier nog helemaal niet weggezet. Welnu, ik heb dus een nieuwe website opgezet die het doel heeft het leven in Hemelrijken weer te geven voor de oud-bewoners en tijdelijk elders wonenden. Het is een nogal eenzijdige blik natuurlijk, van een enkel groepje bewoners, maar het geeft toch een idee.

Ik heb trouwens op Eindhoven-in-Beeld.nl wat foto’s uit de buurt gevonden. Als je erop klikt krijg je een grote versie, met de pijltjestoetsen kan je er doorheen bladeren.

Foto uit 1929. De tegenwoordige dagopvang voor daklozen (oorspronkelijk de rectorswoning) is nog niet gebouwd.

Foto uit 1970. Het begroeide gebouw is tegenwoordig volledig weg, ook de stenen muur die de gebouwen met elkaar verbond is weg. Overblijfselen hiervan zijn tegenwoordig nog wel zichtbaar.

Foto uit 1931. Wasplaatsen, onbekend waar deze zich bevonden

Foto uit 1931. Een keuken, aan de vloer en de plafondconstructie te zien op de begane grond

Foto uit 1948. Een kamer in het pensionaat

Datum onbekend, maar in de jaren 70 en 80 zat hier een wijkcentrum.

Foto uit 1982. Tegenover het klooster stonden deze huizen, nu staat er basisschool de Fellenoord

Foto uit 1995. Het kloostergebouw gezien vanaf de achterkant. Het is dan al in gebruik als studentenwoningen.

De Kapel. De blokken die in onze keuken uit de muur steken zijn kraagstenen, bedoeld om de dakconstructie van de kapel te dragen. Zeer waarschijnlijk zijn de kraagstenen op deze foto precies dezelfde die je in ons huis nog steeds ziet. Hier zie je ook dat er dus een verdieping is toegevoegd bij de grote verbouwing; onze keuken zweeft ergens in het midden van de kapel.